Đây là kho báu Tin Tin, thật thú vị khi bạn đang ở đây!

27 Tháng Năm, 2023
  • Không ai biết liệu có đa vũ trụ trong thế giới này hay không nhưng trong vũ trụ khả kiến (Vũ trụ nhìn thấy được) có hơn 170 tỷ thiên hà. Thiên hà của chúng ta đa sống là “Dải Ngân hà” (Milky Way) có chứa xấp xỉ 400 tỷ ngôi sao (Mặt trời). Và trái đất mà con đang ở[...]

Không ai biết liệu có đa vũ trụ trong thế giới này hay không nhưng trong vũ trụ khả kiến (Vũ trụ nhìn thấy được) có hơn 170 tỷ thiên hà. Thiên hà của chúng ta đa sống là “Dải Ngân hà” (Milky Way) có chứa xấp xỉ 400 tỷ ngôi sao (Mặt trời) Xem thêm…

RƯƠNG TỈNH THỨC

RƯƠNG NĂNG LƯỢNG

RƯƠNG ĐẠO ĐỨC

RƯƠNG KINH DOANH

RƯƠNG ĐẦU TƯ

RƯƠNG LÝ TƯỞNG