Đây là kho báu Tin Tin, thật thú vị khi bạn đang ở đây!
  • Ai rồi cũng sẽ trưởng thành vấn đề là … bao lâu?

    Tuổi thọ trung bình loài người khoản 70 năm. Vậy nữa số tuổi đó thì sẽ bắt đầu trường thành. Có những người nhanh hơn vì áp lực cuộc sống. Có những người lúc sắp ra đi rồi thì mới “trưởng thành”. Thế thì sớm hay muộn, nhanh hay chậm mới là tốt thì con thử khám phá nhé!

    More
  • Tự kỷ ám thị

    Một nghiên cứu của mỹ 2007 thì tỷ lệ người tự kỷ ám thị từ 10 đến 17%. Uhm à thì thực tế có thể còn cao hơn nhiều vì chúng ta hầu như cũng ít nhiều bị ám ảnh bởi những thứ gì đó. Vấn đề là nó có lớn đến mức làm chúng ta tự kỷ hay không và vấn đề ám ảnh đó của mình nó là tốt hay xấu. Để bố kể về điều ám ảnh bố nhiều nhất nhé.

    More